Ръководства

Как да конвертирате Word в HTML в Microsoft Office за Mac

Microsoft Word за Mac улеснява конвертирането на всеки документ на Word в HTML и получената уеб страница се показва веднага в прозореца на Word. Ако вашият документ използва няколко стила, Word автоматично дефинира CSS код, за да запази външния вид на документа възможно най-много. Ако файлът включва графики, Word ги експортира като отделни JPG файлове, поставя ги в папка на същото място като записания HTML документ и вмъква подходящия HTML код за показване на изображенията на страницата.

1

Отворете Word за Mac и документа, който искате да конвертирате в HTML.

2

Щракнете върху менюто "Файл" и изберете командата "Запазване като уеб страница".

3

Въведете ново име за вашия документ в текстовото поле Запазване като. Разширението .htm вече е предоставено.

4

Кликнете върху „Запазване“. Word преобразува документа в HTML и го показва в прозореца на Word. Всички промени, които правите в документа от този момент нататък, ще се запазят в HTML формат.

5

Щракнете върху „Файл“ и „Преглед на уеб страница“, за да видите преобразувания документ в прозореца на вашия браузър.