Ръководства

Как да добавите произведения, цитирани в PowerPoint

Бизнес мениджърите може да не си спомнят дните, в които е трябвало да дават кредит по време на своите отчети за книги и обобщения на научни експерименти, но идеята за кредитиране на други, където се дължи кредит, може да бъде от съществено значение при корпоративните презентации. С Microsoft PowerPoint можете да направите това бързо, като настроите слайдове, цитирани на произведения, дори и с вече създадени произведения, цитирани от други програми. Използвайте цитирана страница за произведения, за да изброите вътрешни сътрудници, външни вдъхновения или дори научни данни и цитати на изображения, които подкрепят целта на вашата презентация.

1

Отворете презентацията на PowerPoint, за да получите цитираната секция, като щракнете върху раздела „Файл“, изберете „Отваряне“, преглеждате файла PPT или PPTX и щракнете двукратно върху него.

2

Превъртете през слайд палубата от лявата страна на работната зона, докато стигнете до последния слайд или където искате да вмъкнете цитирания раздел.

3

Щракнете с десния бутон върху последния слайд и изберете „New Slide“. Към тестето се добавя нов слайд.

4

Кликнете в текстовото поле „Щракнете, за да добавите заглавие“. Този текст е просто притежател на място. Въведете „Цитирани произведения“ (без кавички). Не е необходимо да изтривате текста „Щракнете, за да добавите заглавие“.

5

Отворете софтуера, в който е цитиран текст, например друга презентация на PowerPoint или програма на Office Suite като Microsoft Word.

6

Откройте всички цитирани творби. Щракнете с десния бутон върху маркирания раздел и изберете „Копиране“ в резултантното контекстно меню. Затворете тази програма, ако желаете.

7

Щракнете с десния бутон на мишката върху главното текстово поле „Щракнете за добавяне на текст“ на слайда отдолу, където сте въвели „Цитирано от произведения“.

8

Изберете „Поставяне“ в резултантното контекстно меню. Копираният текст се поставя, но вероятно е неформатиран или разхвърлян.

9

Маркирайте поставения текст. Щракнете върху раздела „Начало“, ако вече не е активиран в горната част на работното пространство на PowerPoint.

10

Форматирайте цитирания текст по желание, като например подравняване вляво или създаване на текст, маркиран с опции в раздела „Абзац“ на лентата. Преоразмерете, преоцветете и променете шрифта на цитирания текст с опции в раздела „Шрифт“ на лентата.