Ръководства

Как да премахнете водещата нула преди десетичната запетая в Excel

Водещата нула преди десетична запетая помага на потребителите да разпознават десетични числа, по-малки от едно. Без водещата нула бегъл поглед върху поредица от цифри може лесно да пренебрегне малката десетична точка. Поставяйки нула преди десетичната запетая, числото се разпознава по-лесно като по-малко от единица. Чрез конфигуриране на персонализиран формат на числа можете да кажете на Excel да премахва водещите нули.

1

Отворете електронната си таблица в Microsoft Excel.

2

Щракнете и плъзнете мишката през клетките, които искате да форматирате, без водещи нули.

3

Щракнете с десния бутон върху която и да е избрана клетка и изберете „Форматиране на клетки“.

4

Щракнете върху "Custom" от раздела Number.

5

Въведете ".0000" без кавички в полето "Тип". Броят на нулите съответства на броя на десетичните знаци. Като пример, „.00“ показва числото „0.349“ като „.35.“

6

Щракнете върху „OK“, за да приложите персонализирания формат към избраните клетки.